#39 Czy od 2020r będzie trudniej wziąć ślub kościelny?

Śluby kościelne nadal cieszą się dużym zainteresowaniem. Mimo iż tu i ówdzie słychać głosy, że w kościołach jest coraz mniej wiernych, to ich ilość nie spada. Zaobserwowałem, iż większość ślubów, które fotografuje odbywają się kościołach, czy cerkwiach. Statystycznie na 10 ślubów 7 jest kościelnych. Jaka więc jest przyczyna? Ciężko dokładnie określić czym kierują się młodzi ludzie wybierając ślub kościelny, zamiast cywilnego lub humanistycznego. U jednych wynika to z tradycji, wychowania i wiary, dla innych ślub kościelny jest bardziej uroczysty, doniosły i wzruszający. Moim skromnym zdaniem bardziej wzruszające są śluby humanistyczne, ale o nich napiszę trochę więcej już niebawem.

 

państwo-młodzi-podczas-ślubu-kościelnego-w-warszawie

 

Zmiany w ślubach kościelnych od 2020 r.

Kościół rzymsko-katolicki dość rzadko wprowadza zmiany, ale jeśli jakieś już zachodzą, to często są odczuwalne. Te dotyczące ślubów nie były zmieniane od 30 lat. Czy aktualizacja przepisów dotyczących zawarcia małżeństwa w kościele będzie aż tak radykalna? Odpowiedź brzmi: i tak, i nie. Dlaczego taka rozbieżność? Ponieważ wszystkie zmiany, które zaszły były już stosowane przez wielu księży. Po prostu od teraz będę musieli stosować je wszyscy księża. Czy będą? To pokażą najbliższe miesiące. Przepisy wchodzą w życie 1 czerwca 2020 r. Co się dokładnie zmieni, a co już było?

BYŁO – pierwsze z pytań księdza (oprócz oczywiście danych osobowych) brzmi: czy małżeństwo zawierane jest z własnej woli i czy nie ma przeszkód do zawarcia związku. Czy rodzina nie naciska na małżeństwo i czy zaszły kiedykolwiek jakieś okoliczności, które mogłyby zakłócić przyszły związek.

BĘDZIE – możliwość uzyskania dyspensy np. z zapowiedzi przedmałżeńskich. Ale o wszystkie formalności będzie musiał zadbać ksiądz w danej parafii, ponieważ wiążę się to z pisaniem pism do biskupa o zgodę. Tylko biskup może wyrazić zgodę na dyspensę

BYŁO/BĘDZIE – pytania o życie intymne już często padały na spotkaniach z duszpasterzami, podobno teraz będą obligatoryjne.

BĘDZIE – dotychczas rozmowy narzeczonych z księdzem przebiegały wspólnie i każdy odpowiadał za siebie, ale w towarzystwie drugiej połówki. Od teraz rozmowa będzie przebiegała oddzielnie – ma to poprawić szczerość wypowiedzi.

BĘDZIE – osoby niepełnoletnie chcące zawrzeć związek małżeński będą nakłaniane do zmiany decyzji i przełożenia jej na przyszłość (nawet w sytuacji kiedy niebawem ma pojawić się potomstwo).

BĘDZIE – osoby cierpiące nie impotencję nie będą mogły zawrzeć związku małżeńskiego.

BĘDZIE – narzeczeni, którzy poddali się zmianie płci, będą mieli utrudnione zadanie, ponieważ wszelkie zmiany będą musiały zostać potwierdzone urzędowo. Decyzję o zmianie będzie podejmowała Kongregacja Nauki i Wiary w Kurii Rzymskiej po wnikliwym zbadaniu dokumentacji medycznej.

BĘDZIE – nowe wzory pism – bardziej obszerniejsze i szczegółowe.

BYŁO – jeśli nie możecie zawrzeć związku małżeńskiego w swojej parafii bo np. wesele odbędzie się 300 km od miejsca zamieszkania, to aby wziąć ślub w innej parafii musicie otrzymać zgodę od proboszcza swojej parafii. 

 

pierwsza-wizyta-u-księdza-przed-ślubem

 

To jedne z najważniejszych zmian dotyczących ślubu kościelnego. Czy w każdej parafii będą przebiegać tak samo? Każdy na to pytanie będzie w stanie odpowiedzieć po zawarciu związku małżeńskiego. Natomiast pełną listę zmian możecie znaleźć na stronie Konferencji Episkopatu Polski.