#55 SIEDEMDZIESIĄT JEDEN pytań które zada Ci ksiądz przed ślubem [PORADNIK]

Ślub kościelny i jego przygotowania dzielą się na kilka etapów. Pierwszym z nich jest wizyta w kancelarii parafialnej w celu ustalenia terminu ślubu (więcej o przygotowaniach do ślubu krok po kroku przeczytasz tutaj). Kolejny – około 3-6 miesiące przed ślubem, to spotkanie z księdzem, na którym zostanie sporządzony protokół przedślubny. Protokół to zbiór pytań księdza i Waszych odpowiedzi. Ksiądz zada szereg pytań. Od bardzo ogólnych – imię nazwisko, adres zamieszkania, do bardzo intymnych – zdrowie psychiczne. Sporządzenie protokołu jest obowiązkowe. Od czerwca 2020 r. zmienią się zasady przeprowadzenia wywiadu z narzeczonymi. Obecnie wielu księży sporządzało protokół w obecności obojga narzeczonych. Wraz ze zmianami ksiądz będzie sporządzał protokół z każdym z narzeczonych osobno. Cel jest prosty. Narzeczeni odpowiadając pojedynczo mają mniej się krępować i udzielać bardziej szczerych odpowiedzi. Wiele pytań wzbudza kontrowersje – co widać na wielu grupach np. na facebook-u, na których spotykają się przyszłe Panny Młode. Jednak sporządzenie protokołu jest niezbędne do zawarcia katolickiego związku małżeńskiego. Żeby ułatwić Ci spotkanie z księdzem i w pewien sposób przygotować, poniżej zamieszczam wszystkie pytanie, które padną podczas sporządzenia protokołu przedślubnego. 

 

Na początek- dane personalne

1. Nazwisko (panieńskie i poprzednio używane)
2. Imiona
3. Imię i zawód ojca
4. Imię, nazwisko panieńskie matki
5. Dowód osobisty
6. Data i miejsce urodzenia
7. Data i adres parafii chrztu
8. Rok i parafia I komunii świętej
9. Rok i parafia bierzmowania
10. Miejsce i adres stałego zamieszkania
11. Miejsce, czas i adres tymczasowego zamieszkania
12. Miejsce, adres parafii i okres poprzedniego zamieszkania
13. Miejsce i adres zamieszkania rodziców
14. Stan cywilny (wolny, wdowiec, cywilnie związany, rozwiedziony)
15. Wykształcenie
16. Zawód
17. Wyznanie (obrządek)
18. Czy uznajesz zasady moralności chrześcijańskiej?
19. Czy rozumiesz potrzebę modlitwy, przystępowania do sakramentów świętych i uczestniczenia we mszy świętej?
20. Czy zamierzasz przed ślubem w sposób świadomy przystąpić do sakramentu pokuty i przyjąć Komunię Świętą?
21. Czy ukończyłeś/aś katechizację (podstawową, ponadpodstawową, przedmałżeńską)?
22. Od jak dawna się znacie?
23. Czy i od kiedy jesteście zaręczeni?
24. Czy Wasze rodziny się znają?
25. Czy rodzice i opiekunowie wiedzą o zamiarze małżeństwa?
26. Czy wyrażają zgodę? Jeżeli nie, to dlaczego?

 

 

Czy pojawiały się przeszkody do zawarcia związku małżeńskiego?

 

Przeszkoda niezdolności fizycznej:

27. Czy narzeczony/a nie ma wątpliwości co do stanu swojego zdrowia?
28. Czy uważasz, że będziesz mógł/mogła mieć własne dzieci?
29. Czy nie ma wątpliwości co do zdolności do współżycia małżeńskiego?

Przeszkoda węzła małżeńskiego:

30. Czy nie zawierałeś/aś małżeństwa z inną osobą?
31. Jeżeli tak, to w jaki sposób małżeństwo to przestało istnieć?
32. Czy nie zawierałeś/aś związku cywilnego z inną osobą?
33. Jeżeli tak, to w jaki sposób związek ten przestał istnieć?
34. Kiedy i dlaczego nastąpił rozwód?
35. Czy z poprzedniego małżeństwa lub związku cywilnego wynikają zobowiązania względem współmałżonka, dzieci lub innych osób?

Przeszkoda występku:

36. Czy narzeczeni znali się przed śmiercią współmałżonka?
37. Co było powodem śmierci?
38. Czy któryś z narzeczonych nie jest współwinnym tej śmierci?

Przeszkoda pokrewieństwa:

39. Czy narzeczeni są spokrewnieni i w jakim stopniu?

Przeszkoda powinowactwa:

40. Czy narzeczeni nie są powinowatymi w linii prostej?

Przeszkoda przyzwoitości publicznej:

41. Czy narzeczeni nie pozostawali z krewnymi drugiej strony w związku małżeńskim nieważnym lub w konkubinacie?

Przeszkoda pokrewieństwa prawnego:

42. Czy między narzeczonymi nie zachodzi stosunek rodzicielstwa lub rodzeństwa na skutek adopcji prawnej?

Przeszkoda święceń:

43. Czy narzeczony nie przyjął święceń diakonatu lub kapłaństwa?

Przeszkoda wieczystego i publicznego ślubu czystości:

44. Czy narzeczeni nie składali wieczystego i publicznego ślubu czystości w instytucie zakonnym? *Dotyczy tylko katolików obrządku wschodniego

Przeszkoda pokrewieństwa duchowego:

45. Czy narzeczeni nie pozostają względem siebie w jakiejś relacji w związku z sakramentem chrztu?

 

 

Wady oświadczenia woli zawarcia małżeństwa

 

Jedność (wyłączność), nierozerwalność, sakramentalność małżeństwa, dobro potomstwa:

46. Czy chcesz zawrzeć małżeństwo zgodnie z nauką Kościoła jako jedno i nierozerwalne do śmierci?
47. Czy wewnętrznie zgadzasz się z nauką Kościoła co do nierozerwalności i wierności? Jeżeli nie – dlaczego?
48. Czy dopuszczasz rozejście się czy separację w wypadku trudności w małżeństwie?
49. Czy chcesz przyjąć potomstwo w małżeństwie i po katolicku je wychować?
50. Czy przyjmujesz zasady etyki katolickiej w planowaniu rodziny?

Niezdolność do przyjęcia obowiązków małżeńskich:

51. Czy w rodzinie nie było wypadków choroby psychicznej?
52. Czy narzeczeni są przekonani o własnym zdrowiu psychicznym? (kan. 1095, n. 1) Czy mają zdolność do rozeznania oceniającego co do istotnych praw i obowiązków małżeńskich? (kan. 1095, n. 2)
53. Czy nie cierpią na przewlekłe lub dziedziczne choroby, o których wzajemnie nie wiedzą? (kan. 1095, n. 3)
54. Czy nie nadużywają alkoholu lub innych środków odurzających? Czy nie są od nich uzależnieni? Czy druga strona o tym wie?

Warunek:

55. Czy są stawiane jakieś wymagania, od których uzależnia się zawarcie lub trwanie małżeństwa?
56. Czy wymagania te nie mają formy warunku? Czy warunek ten dotyczy przeszłości, teraźniejszości czy przyszłości?
57. Jakie jest stanowisko drugiej strony w tej sprawie?

Przymus:

58. Czy narzeczeni sami dobrowolnie podjęli decyzję zawarcia małżeństwa?
59. Komu zależy na zawarciu tego związku?
60. Czy nie ma nacisku ze strony rodziny lub otoczenia, np. względy materialne, społeczne, obawa zniesławienia?
61. Czy nie ma innych okoliczności przymusu, np. bojaźń z szacunku dla rodziców?

Umyślne wprowadzenie w błąd:

62. Czy narzeczeni nie tają przed sobą okoliczności mogących zakłócić wspólnotę życia małżeńskiego, np. niepłodności, nałogów, zobowiązań finansowych?

 

 

Małżeństwa mieszane z braćmi odłączonymi, z niechrześcijanami, z niewierzącymi i niepraktykującymi.

Pytania dla strony katolickiej:

63. Czy zdajesz sobie sprawę, że zgodne pożycie w małżeństwie jest zagrożone z powodu różnic w sprawach najbardziej wewnętrznych, czego z racji zaangażowania uczuciowego się nie dostrzega?
64. Jak postąpisz w wypadkach konfliktowych, gdy żadna ze stron nie będzie chciała ustąpić, np. w sprawach moralnych i religijnego wychowania dzieci?
65. Czy zgodzisz się na postępowaniem wbrew prawu Bożemu, czyli na życie grzeszne dla zachowania wspólnoty w małżeństwie?

Pytania dla strony niekatolickiej:

66. Czy zdajesz sobie sprawę z konsekwencji różnicy poglądów, różnej oceny moralnej w wielu sprawach?
67. Czy zdajesz sobie sprawę z naturalnego obowiązku tolerancji względem przekonań i zobowiązań strony katolickiej?
68. Czy znasz obowiązki sumienia współmałżonka?
69. Czy uznajesz jedność i nierozerwalność małżeństwa oraz jego cele: wspólne dobro małżonków oraz zrodzenie i wychowanie potomstwa?

W przypadku małżeństw mieszanych obrządkowo:

Jeśli narzeczony jest obrządku wschodniego:
70. Czy narzeczona chce przejść na obrządek narzeczonego?
Jeśli narzeczona jest obrządku wschodniego:
71. Czy któraś ze stron chce przejść na obrządek drugiej strony?

 

Fotograf ślubny

Aktualnie poszukujesz fotografa ślubnego? Świetnie się składa jesteś na stronie fotografa. Zobacz – portfoliohistorie ślubne i ofertę. Chcesz zapytać o swój termin? Kliknij poniżej.

 

 

 

Autorzy wpisu:

Marta i Piotrek – małżeństwo od 2019 r. Wspólnie piszemy Poradnik Ślubny (kliknij i zobacz więcej wpisów), w którym dzielimy się z przyszłymi Parami Młodymi doświadczeniami nabytymi podczas organizacji naszego ślubu. Chcemy Wam pokazać, że ślub to wspaniała przygoda, a jednocześnie pomóc w kwestiach technicznych, np. kiedy wybrać się do księdza, jak ułożyć plan dnia w dniu ślubu lub gdzie znaleźć cukiernię, w której zamówisz pyszny tort. Przeprowadzamy też wywiady z najlepszymi firmami branży ślubnej i mamy nadzieję, że choć trochę Was zainspirujemy. Dodatkowo, Piotrek jako fotograf ślubny z 13-letnim stażem sporo już widział na ślubach, więc pomysłów na wpisy poradnikowe mamy na najbliższe dwa lata. Dziękujemy, że nas odwiedziłaś/eś. 

 

 

 

Zobacz także:

Bardzo często kiedy jadę na ślub zdarza mi się fotografować wszystko w jednej lokalizacji. Zaczynając od przygotowań, poprzez ślub i
Wśród wielu usługodawców z których skorzystasz podczas organizacji ślubu przyjdzie czas na wybór firmy, która pomoże Ci dobrać bukiet ślubny,
Śluby kościelne nadal cieszą się dużym zainteresowaniem. Mimo iż tu i ówdzie słychać głosy, że w kościołach jest coraz mniej
Statystycznie czas wesela to najmniej stresujący moment dla Państwa Młodych i ich bliskich w ciągu całego dnia. Tu już jest
Aktualnie żyjemy w takich czasach, gdzie produkuję się dużo więcej niż społeczeństwo potrzebuje. Głównie są to ubrania i jedzenie. Ma
Organizacja ślubu to trudne wyzwanie, ale jednocześnie bardzo przyjemne. Jeśli nie macie czasu na organizację ślubu to są firmy, które